VELKOMMEN TIL SPORTSKLUBBEN SPRING 08 

Vi er en liten idrettsklubb basert i Kragerø Kommune i Telemark. Klubben har pr 1. januar 2021 43 medlemmer, de fleste av disse støttemedlemmer som støtter klubbens langsiktige ambisjoner.
 
Klubben ble grunnlagt 15.12.2008 med langsiktig mål om å være en overbygningsklubb for de ulike fotballklubbene i Vestmar-regionen. Vi har beholdt fotballaspektet i klubben og har som langsiktig mål å etablere et fotball-lag i 2.divisjon i samarbeid med de øvrige lagene i Vestmar-regionen, men Sportsklubben Spring 08 skal primært være en klubb som tilbyr organisert aktivitet i andre idretter enn de som tilbys av øvrige klubber i Vestmar-regionen.

Klubben har pr januar 2021 ikke organisert aktivitet, men vi jobber med å i første omgang etablere et tilbud med innebandytreninger for barn og unge i Kragerø.

Klubben organiseres som et allianseidrettslag, der hver enkelt idrett er en egen separat del av organisasjonen og har medlemskap i sitt eget særforbund, mens klubben som sådan har medlemskap i Norges Idrettsforbund.

Fra og med April 2018 er klubben registrert i Frivillighetsregisteret og kan således motta midler fra Grasrotandelen. Alle midler som mottas gjennom denne ordningen er øremerket aktiviteter for barn og unge. Da klubben ikke har hatt egne aktiviteter for denne målgruppen i 2018 og 2019 har vi valgt å donere de midlene som er kommet inn i grasrotandel til andre lokal idrettslag og grupper. Fra 2021 vil vi benytte grasrotmidlene til et idrettsstipend til en lokal ungdom som har utmerket seg som et idrettstalent.

NYHETER

31-05-2020 AVLYST SOMMERCUP

Klubben beklager å måtte meddele at den planlagte sommercupen i Kragerø,som skulle vært arrangert i juli, blir avlyst pga restriksjonene rundt Coronasituasjonen. 

Det er enda ikke åpnet for organisert lagidrett og vi vet ikke når dettevilskje fra myndighetenes side, så på grunn av bestillingsfrister etc har vi med tungt hjerte tatt avgjørelsen om å avlyse.

Vi sikter mot å gjennomføre en lignende cup neste sommer (2021).

27-09-2019 NYTT NAVN

Et ekstraordinært årsmøte i klubben har i dag enstemmig vedtatt å endre navnet på klubben til SPORTSKLUBBEN SPRING 08, dvs at ordet Kragerø er droppet fra det formelle navnet.

Det ligger ikke noe dramatikk i dette, navneendringen gjenspeiler klubbens strategi om å fokusere på hele Vestmar som nedslagsfelt.

Etter at det ble besluttet å bygge en livsløpspark på Kalstadbanen, har klubbens styre jobbet med å lage en langsiktig plan for lokalisering av et fremtidig anlegg for klubben. Styret har nå konkludert med at klubben vil være best tjent med å se på muligheten for å flytte hovedaktivitetene til området Tanger/Fikkjebakke da dette både ligger sentralt til i forhold til vei (og evt jernbane), det ligger sentralt i Vestmar området og det finnes tilgjengelige landområder for et anlegg som på lang sikt kan tenkes å dekke en fotballbane og en ishall.

13-05-2019 NY LOGO OG NY GIV I KLUBBEN

SK Spring 08 Kragerø lanserer i dag sin nye logo og annonserer samtidig ny giv i klubben. Det ble besluttet på årsmøtet i klubben i mars 2019 at ny logo skulle utarbeides i forbindelse med at klubben feirert 10-års jubileum i desember 2018.

Klubben har fått inn nye styremedlemmer som er interessert i å ta tak i klubben igjen og det jobbes nå med konkrete planer for å få aktiviteten i klubben igang igjen.

sk spring 2.png

15-12-2018 SPORTSKLUBBEN SPRING 08 FEIRER 10-ÅRS JUBILEUM!

SK Spring 08 Kragerø ble stiftet 15.12.2008under navnet Fotballklubben Spring Kragerø og feirer i dag 10 år som selvstendig idrettsklubb! Vi skiftet navn til Sportsklubben Spring 08 i 2012, da det ble aktuelt med flere idretter enn bare fotball.

Klubben har hatt vekslende aktivitet i denne perioden, og ble opprinnelig startet med formål å være en overbygningsklubb for en felles fotballsatsing i Kragerø/Vestmar. 

Klubben har stilt eget oldboys lag i fotball og har også drevet med organiserte fotballtreninger for old boys, innebandytreninger og til og med organisert noen få bandytreninger i Oslo. 

Klubben vedtok i 2015 at den skal være en klubb som skal kunne tilby organisert aktivitet i idrettsgrener som ikke i dag er representert i Kragerø og klubben har jobbet med å starte en innebandysatsing som det første elementet i denne strategien. 

Klubben jobber med å utrede muligheter for en ishall eller kunstisflate i Kragerø på lengre sikt med mål om å starte opp med aktiviteter innen ishockey og/eller bandy. Klubben har også mottatt henvendelser fra folk som er interessert i å starte opp med amerikansk fotball i byen, noe klubben har sagt seg positiv til å være med å legge til rette for.

Sist, men ikke minst, er vi stolte av å ha kunnet bidra til å støtte organisert aktivitet for barn og unge i de andre klubbene i Kragerø, blant annet ved at vi har donert draktsett til Helle IF og Kragerø IF, samt at vi i år har valgt å gi våre tildelte grasrotmidler fra Norsk Tipping til Kragerø Håndball's HU-lag!

De første tiårene har vært preget av opp- og nedturer, og vi ser fram til en overvekt av oppturer de neste ti årene!