ISHOCKEY

 Det er liten tradisjon for organisert ishockey i Kragerø/Vestmar, og det ønsker SK Spring 08 å endre. Gjennom rekrutteringskampanjen til Norges Ishockeyforbund jobber vi med å få på plass organiserte ishockeytreninger - og på sikt kampaktivitet - for barn og unge fra vestmar.

I begynnelsen må iskapasitet leies i ishallen i Skien, men klubben jobber med å utrede muligheten for en kunstisflate i Kragerø. I første omgang vil dette dreie seg om en utendørs kunstfrossen ishockeybane, hvor moderne tekniske løsninger for gjenvinning av overskuddsvarme og bruk av solfangere om sommeren vil gjøre driften av banen bærekraftig.

På lengre sikt ønsker klubben å bygge en enkel ishall som tilfredsstiller kravene til seriespill 2. divisjon for seniorlag.

Ice Hockey Game