FOTBALL

Klubbens A-lag i fotball (som pr 2021 er inaktivt) har som mål å bidra til at Vestmarregionen er rustet for å kunne ha et lag på minimum 2.divisjonsnivå og målet er at dette skal være en felles fotballsatsing for hele Vestmar.

Fotballavdelingen i SK Spring 08 vil, sammen med andre klubber i regionen ta initiativ til å finne en samarbeidsmodell som kan fungere for alle klubber i distriktet. Dette betyr ikke nødvendigvis at SK Spring 08 vil være den endelige toppklubben i modellen, men klubben søker å bidra til at grunnlaget for et samarbeid kan legges gjennom en nøytral klubb uten forhistorie og rivaliserende forhold til de andre klubbene i distriktet. En egen økonomisk kompensasjonsmodell vil gjelde for alle samarbeidsklubbene slik at disse kompenseres for den jobben disse gjør med talentutvikling etc.

Klubben er åpen for å selv stille seniorlag for herrer og damer, samt evt lag på juniornivå, dersom dette viser seg å best kunne realisere de lokale sportslige målene som er satt for fotballprogrammet "Vestmar 2030", som Fotballavdelingen i SK Spring 08 er en del av med. 

 

De umiddelbare planene er å stille et sammensatt U19 elitelag i seriespill fra og med sesongen 2023,evt. i samarbeid med at utenlandsk fotballakademi.

Klubben disponerer ikke eget anlegg eller fasiliteter pr 2021, men målet på sikt er at klubben skal spille på en egen kunstgressbane innenfor kommunens grenser (Springbanen) og dette blir også klubbens formelle ”hjem” uansett fremtidig tilknytning til Vestmar 2030 og en evt felles overbygningsklubb i Kragerø. Vi utreder for tiden flere alternative plasseringer av en slik bane, men utelukker ikke at et samarbeid med en av de eksisterende anleggene i kommunen kan være den beste løsningen, f.eks. ved at SK Spring 08 kan bygge et eget lite klubbhus og leie banefasiliteter av en annen klubb. 


I første omgang søker klubben å anlegge en bane for 7er fotball for treningsbruk mens banekapasitet for kamper vil leies hos en av de andre klubbene lokalt. 

sk spring 2.png