Vi er et lite konsulentselskap som er spesialisert på rådgivning innenfor riskikostyring, gevinstrealisering og bruk av etterretningsoperasjoner i næringslivet for å oppnå konkurransefordeler.